KOLEDA JE VE VÁNOCE

KOLEDA JE VE VÁNOCE

Valašský soubor Radhošť z Trojanovic udržuje vánoční zvyky a chodí k přátelům a známým zazpívat koledy.