Prezentace naší hudby a VSPT Radhošť z Trojanovic Cz

Sdružení "ALBATROS - hudba & svět"

hraje pro posluchače z České republiky, turisty a lidi z EU i z USA a tím přispívá k upevňování přátelství mezi národy a k propagaci České republiky a její kultury ve světě.

Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic

V roce 2010 na podzim oslavil 60 let svého trvání. Je členem FOSu, ValFosu, zúčastňuje se folklorních slavností, tančí, hraje a zpívá pro široký okruh příznivců v Česku a také v zahraničí a může obohatit i vaše setkání, slavnost nebo jinou společenskou akci. Délka vystoupení po dohodě.